Samen sterker
voor senioren in Nederland

ANBO en PCOB zijn vanaf 1 januari 2024 gefuseerd en gaan verder onder de naam ANBO-PCOB. Hiermee zijn wij de grootste landelijke belangenbehartiger voor senioren en kunnen wij veel meer voor onze leden betekenen.

In aanloop naar het fusiebesluit trokken ANBO en PCOB al steeds vaker samen op. “In het licht van huidige maatschappelijke uitdagingen vinden we het van groot belang met vereende kracht op te komen voor de belangen van senioren”, aldus Anneke Sipkens, directeur-bestuurder van de nieuwe vereniging.

U kunt voorlopig nog terecht op zowel de website van ANBO als de website van PCOB. In de zomer van 2024 komt er een mooie nieuwe website. Wilt u een seintje ontvangen zodra de website online staat? Meld u hier aan.